Facebook

Ålandskt grus

Kurre svarar på alla dina frågor om grus.

Ring 0457 313 4650

0-2 mm

Grusplansgrus går även att blanda i matjord för att få den mer lättarbetad.

0-4 mm / 0-8 mm

Plattunderlag för stenlagd trädgård och uppfart.

0-12 mm

Väggrus med mycket bindmaterial för plattunderlag, avloppsrör, elrör, avloppstankar och -brunnar samt gångstigar.

0-16 mm

Väggrus lite grövre för vägar, parkeringar, rörgravar, runt brunnar.

0-32

Bärlager för asfalt, lägg på asfalt direkt.

0-64 mm (0-70 mm)

Bärlager till vägar och planer.

4-8 mm

Infiltration och halksandning

4-8 mm kubicerad

Blandas i betong

8-16 mm

8-16 finare dräneringsgrus för att ha runt dräneringsrör, lättare hantera för hand än 16-32.

16-32 mm

Makadam dränerande vattnet rinner igenom, stadig för underbärande konstruktion tex husbyggnad.

32-100 mm

Grovfyllning fyller ut, drygar ut, dränerande bärlager.

70-350 mm

Sten för att klä in mot vatten och sjöslänt. Är stadig och spolas inte bort av vågor.

Betongtillverkning

Fabriksbetongtillverkning i Möckelö

Läs mer om betong

Jord

Vi har olika sorter, ring Jan för frågor.

Matjord
Sållad matjord för gräsmatta och plantering
0457 052 9162