Facebook

Produkter

Ålandsk betong, grus och jord.

Kontakt

Grus

Välj rätt grus för att undvika problem i framtiden.

Läs mer om grus

Betongtillverkning

Fabriksbetongtillverkning i Möckelö

Läs mer om betong

Jord

Vi har olika sorter, ring Jan för frågor.

Matjord
Sållad matjord för gräsmatta och plantering
0457 052 9162